IoT Sveriges IoT-hubbar

IoT Sverige finansierar 13 projekt som vi kallar IoT-hubbar.
De är geografiskt spridda över en stor del av Sverige. Vi har IoT-hubbar i Skellefteå, Umeå, Östersund, Sundsvall, Solna, Stockholm, Linköping, Sotenäs, Göteborg, Kungsbacka och Malmö/Lund.

IoT-hubbarna har projektpartners, vilka vi kallar noder, med verksamhet i Kiruna, Norsjö, Åre, Uppsala, Lidingö, Västervik och även i Santiago de Chile, Chile. Läs mer om varje IoT-hubb via länkarna jämte bilderna.

 

LoV-IoT Luft och Vatten med IoT i Göteborg

IoT-hubb skola

De lekfulla sakernas internet

Smarta offenliga miljöer

FOSF – IoT för folkhälsa genom sport och friluftsliv

IoT och offentlig logistik

IoT inom vård och omsorg i Skellefteå kommun

Säker och pålitilig tillsyn i äldreboendet

Implementering av IoT för att skapa cirkulär industriell symbios.
En fallstudie i Sotenäs kommun.

Smart hållbar stadsutveckling

Water Monitoring Networks – iWater

IoT för tillgänglighet

Smarta fastighetstjänster med IoT