IoT Sverige och innovationsprojekt

Ett av de viktigare verktygen för IoT Sverige är utlysningar för finansiering av innovationsprojekt. Under resultat listas de projekt som beviljats delfinansiering (i regel max 50 %) av Vinnova.

Just nu pågår ingen utlysning. Se Vinnovas web för aktuella utlysningar, regler och deadlines.

Prenumeranter på vårt nyhetsbrev och medlemmar i LinkedIn gruppen IoT Sverige får också riktad information när en utlysning öppnar.

Sedan programmet startade har IoT Sverige finansierat 39 stycken projekt via utlysningar. (2019-01-08)

Tidigare utlysningar:

SME-satsningen våren 2018
Internet of Things för innovativ samhällsutveckling 2018
Strategiska innovationsprogrammet för sakernas internet hösten 2017
IoT för innovativ samhällsnytta 2016
SIP sakernas internet våren 2015
SIP sakernas internet hösten 2014

Målet med IoT Sveriges utlysningar är att få kommuner, landsting, regioner, myndigheter eller liknande offentliga organisationer att använda IoT för att förbättra och effektivisera offentlig verksamhet, samtidigt som deltagande företags internationella konkurrenskraft stärks. Projekten ska utföras inom utpekade fokusområden, vilka bestäms av sökanden. Utlysningar riktar sig till konsortier bestående av kommuner, landsting, regioner eller liknande offentliga organisationer, minst ett (men gärna flera!) företag och en aktör (till exempel ett företag, institut eller ett lärosäte) som har en god förståelse för IoT både vad gäller affärsmöjligheter och teknik. Det är inget krav att universitet, högskola eller forskningsinstitut deltar, men ansökningar med dessa aktörer prioriteras.

Maximalt kan 12 miljoner sökas i bidrag för en treårsperiod. En medfinansiering om minst 50 % från sökandegrupperingen krävs.

Utlysningstiden är ca 4 månader och de sökande får besked ca 2 månader efter avslutad ansökningsomgång.

Jämställdhetsperspektiv är viktigt vad gäller både idé, aktörer och genomförande.

Finansiering kan sökas för utveckling av nya innovativa IoT-lösningar som behövs för att hantera de offentliga organisationernas behov och problem. test och implementering av nya innovativa IoT-lösningar i verkliga miljöer eller i demonstrationsmiljöer, beskrivning och kartläggning av behoven inom de utpekade fokusområdena, aktiviteter som gör att projektresultaten ska kunna spridas och användas av fler, exempelvis kommersialiseras, upphandlas och spridas till andra offentliga aktörer, både nationellt och internationellt.

Det som bedöms är om projektet har potential att förbättra och effektivisera den offentliga verksamheten med hjälp av IoT. Dessutom bedöms i vilken utsträckning de offentliga organisationerna har framtagna strategier och planer för att utnyttja fördelar med IoT och om IoT redan finns implementerat i verksamheten. Ansökan bedöms av Vinnova i konkurrens med övriga inkomna ansökningar. De ansökningar som uppfyller de formella kraven kommer att bedömas gentemot angivna bedömningskriterier av externa experter. Ett steg i bedömningsprocessen kommer för vissa ansökningar att vara intervjuer.

Projektresultaten ska kunna användas av andra utöver de som aktivt deltagit i projektet. IoT Sverige vill att projektresultaten sprids och kommer till användning av så många som möjligt, både nationellt och internationellt. Det innebär exempelvis att projektet måste titta på hur projektresultaten ska kunna kommersialiseras, hur de ska kunna upphandlas av andra myndigheter samt hur resultaten ska göras synliga för andra.