[Nedanstående projekt skapades innan IoT Sverige bytte inriktning mot den nuvarande där vårt fokus ligger på att IoT ska kunna bidra till att lösa samhällsutmaningar i samarbeten mellan kommuner, företag och forskare och på det sättet stärka företagens internationella konkurrenskraft.]

Analys av ekosystem inom olika branscher och potential för användning av IoT för produkter och tjänster

[AVSLUTAT] december 2015 - juli 2017

Aktör: KTH
Område: IoT ekosystem

Projektets syfte var att identifiera förutsättningar för användning av IoT i olika branscher. Resultaten stöder tesen att det finns flera olika ekosystem och branscher där IoT ingår eller kan ingå snarare än att det finns ett eget IoT ekosystem. Projektet har uppnått målen genom att identifiera och beskriva dessa olika förutsättningar som finns i olika sektorer. Detta gäller både för vilken typ av tillämpning vi avser (vi har studerat industriell IoT, energi, hem, vård och omsorg samt sport och hälsa) bedrivs samt på vilka sätt som affärer skapas och genomförs.

Projektet resultat kan läsas här (pdf)

Länk till det strategiska projektet på Vinnovas webb

IoT Navigator – för svensk industri och offentlig verksamhet

[AVSLUTAT] december 2015 - november 2016

Aktör: Lunds universitet
Område: IoT ekosystem

IoT ekosystemen är komplexa, med många lager och aktörer, allt från IoT produkt- och kommunikationsleverantörer, till molnbaserade IoT plattformar, mjukvaru- och konsultföretag. För att adressera företagens behov av att få vägledning i hur de kan använda IoT i sin verksamhet har analyser av ett antal existerande IoT ekosystem gjorts. Vi har också kompletterat behovsanalysen med enkäter till olika typer av användare.

Länk till det strategiska projektet på Vinnovas webb

IoT-Guiden: Från produkt till tjänst

[AVSLUTAT] december 2015 - januari 2017

Aktör: Umeå universitet
Område: digitalisering

Projektets syfte är att inspirera företag att göra väl underbyggda IoT-satsningar. Projektets mål är att skapa kunskap om de affärsmässiga aspekterna av IoT och genom fallstudier och omvärldsanalys bygga en stabil grund på vilken vi sedan skapat ett ramverk och en guide för de företag som står inför en IoT-satsning.

IoT-Guiden laddas ner här

Länk till det strategiska projektet på Vinnovas webb

Intelligenta returlådor i livsmedelsbranschen

[AVSLUTAT] januari 2016 - februari 2017

Aktör: Lunds universitet
Område: digitalisering

Denna studie har tagit utgångspunkt i den transformering som Svenska Retursystem (SRS) gett sig in i, från att i huvudsak förse livsmedelsindustrin med plastpallar och backar till ett företag som integrerar sensorer i returemballaget och tillhandahåller tillhörande digitala tjänster baserat på IoT – den intelligenta returlådan.

Länk till projektsammanfattning

Länk till det strategiska projektet på Vinnovas webb

Ett öppet API för smarta byggnader

[AVSLUTAT] januari 2016 - juni 2016

Aktör: Lunds universitet MAPCI
Område: IoT ekosystem

Projektets syfte har varit att skapa en modell och strategi för att etablera en öppen plattform med ett publikt API för att möjliggöra för tjänsteleverantörer att utveckla och leverera digital tjänster till den smarta flerfamiljsfastigheten och dess infrastruktur av smarta sensorer och styrdon på ett standardiserat vis. Projektet har nått sitt mål genom att benchmarking med andra framgångsrika öppna plattformar, genom workshops med experter på teknik, affärsmodeller och juridik relaterade till öppna plattformar och genom modellering och analyser av förutsättningar.

Länk till det strategiska projektet på Vinnovas webb

Strategiskt projekt IoT Sverige

[AVSLUTAT] november 2015 - augusti 2017

Aktör: Future Transparent AB
Område: utveckla IoT Sverige

Styrelsen för det strategiska Innovationsprogrammet IoT Sverige hade identifierat ett behov av att skärpa programmets fokus för att på ett bra sätt komplettera andra IoT-satsningar som görs, och för att öka engagemanget bland partners och relevanta parter samt potentiella projekt. En öppen process hölls där såväl startups som industri, akademi och olika behovsägare fick ge sin bild av IoT-utvecklingen i Sverige. Man såg också ett behov av en kommunikationsstrategi för att stärka programmets förmåga att nå ut, koppla ihop aktörer och sprida resultat, kunskaper och insikter.

Länk till det strategiska projektet på Vinnovas webb