LoV-IoT Luft och vatten i Göteborg stad

[PÅGÅENDE] september 2017 - juni 2020

Aktör: Göteborg stad
Område: vatten, luft, miljö, hälsa

Med IoT och sensorer utvecklar projektet ett effektivare system för att samla in information om luftens och vattnets kvalitet i städer. Målet är att bidra till bättre hälsa hos medborgare över hela världen genom att möjliggöra bättre beslutsunderlag och förändra människors beteenden.
Vi kommer att vidareutveckla projektet Miljöväders demonstrator för IoT och projektet LoV-IoT:s sensorplattformar för att integrera luft- och vattenkvalitetsmätningar via IoT i städers stadsutvecklingsarbete.

Länk till projektet på Vinnovas webb

Smarta fastighetstjänster med IoT

PÅGÅENDE] september 2017 - juni 2020

Aktör: Umeå kommun
Område: fastighetsförvaltning

Projektet adresserar utmaningen att förvalta och modernisera gamla fastigheter genom digitalisering för att optimera drift, underhåll och användningen av offentliga lokaler. Genom sensorer som samlar data om den faktiska verksamheten i lokalerna kommer projektet bidra till nya fastighetstjänster inom området sakernas internet (Internet-of-Things, IoT) för offentliga verksamheter.

Länk till projektet på Vinnovas webb

Smarta Offentliga Miljöer II

[PÅGÅENDE] augusti 2017 - juni 2020

Aktör: Lunds kommun/Malmö stad
Område: offentliga miljöer

Syftet med projektet är att stärka Lunds och Malmös förmåga att använda innovativa IoT-lösningar för att utveckla och effektivisera verksamheterna och vara testarena åt svensk IoT-industri, specifikt med inriktning mot offentliga miljöer. Målet är att skapa tjänster, metoder och processer som kan kopieras och användas av andra offentliga organisationer.

Länk till projektet på Vinnovas webb

Internet of Things inom vård och omsorg i Skellefteå

[PÅGÅENDE] september 2017 - juni 2020

Aktör: Skellefteå kommun
Område: hälsa

Projektet bygger vidare på det tidigare projektet IVoS, där vi genom en fallstudie inom äldreomsorgen undersökte hur samverkan mellan delsystem kan uppnås och tillämpas. I det ingick hur olika elektroniska komponenter kopplas ihop samt hur data kan delas mellan olika system. Syftet är att med IoT skapa förutsättningar för att hantera den demografiska utmaningen och det medföljande växande vård- och omsorgsbehovet i våra kommuner. I steg två bygger vi vidare på resultaten, genom att vidareutveckla tjänsten i enlighet med de önskemål som användarna uttryckt.

Länk till projektet på Vinnovas webb