Utveckling av teknik som löser offentlig sektors problem

Små och medelstora företag (SME) gavs chansen att tävla om bidrag för att ta fram nya innovativa och tekniska lösningar som gör nytta inom offentlig sektor. De fick stöd för att formulera lösningar på offentliga organisationers utmaningar.

De problemformuleringar som fick in förslag var:

Gamification

[PÅGÅENDE] juni 2018 - juni 2019

Umeå energi vill bidra till minskad energianvändning hos slutanvändare. Detta kan uppnås genom beteendeförändringar. Användarna behöver stimuleras och ges möjligheter att enkelt kunna påverka och styra sitt energiutnyttjande. Från Umeå energi skulle vi vilja testa spelliknande former med inslag av tävlingsmoment, gamification, som ett nytt sätt att visualisera data och få användarna att agera annorlunda.
Fullständig problemformulering [PDF]

Undermätning Solceller

[PÅGÅENDE] juli 2018 - juni 2019

Ansökan adresserar behovet av att kostnadseffektivt mäta och visualisera solcellsproduktionen på en flerfamiljsfastighet. Mätningen skall kunna ligga till grund för nettodebitering av elförbrukning och de boende i huset ska stimuleras till att använda den producerade solcellselen när produktionen är som bäst. Fastighetsägaren vill även nyttja solcellsproduktionen till gemensamhetsytor vid rätt tillfällen.
Fullständig problemformulering [PDF]

Inkomna lösningar granskades av oberoende experter som beslutar vilka förslag som fick gå vidare till rundabordssamtal tillsammans med experterna och problemägaren som valde det företag man vill fortsätta arbeta med. Projekten fick 300 000 kr för delfinansiering av företagets insats och den offentliga aktören förväntas bidra med sina egna insatser. Vinnova finansierade 50% av hela ansökan.

De företag som fick stöd var;

Gamification – Indentive
Projektet på Vinnovas webb

Solceller IoT – Daresay

“Digitala tjänster för solcellsägare” [PDF]
Projektet på Vinnovas webb