[Nedanstående projekt skapades innan IoT Sverige bytte inriktning mot den nuvarande där vårt fokus ligger på att IoT ska kunna bidra till att lösa samhällsutmaningar i samarbeten mellan kommuner, företag och forskare och på det sättet stärka företagens internationella konkurrenskraft.]

Robusta nätverk för smarta låssystem

[AVSLUTAT] september 2015 - december 2017

Aktör: Uppsala universitet
Område: Smarta byggnader

Robust trådlös kommunikation är ett krav för många IoT-tillämpningar i smarta byggnader. Målet med projektet har varit att ta fram metoder och verktyg för analys och diagnostisering för att kunna öka robustheten i den trådlösa kommunikationen. För att uppnå detta, har vi designat och implementerat ett system för mätning av kvaliteten på nätverket för inomhusmiljöer. Projektet har också gjort flera mätningar i typiska inomhusmiljöer, inklusive vanliga störningskällor, samt skapat metoder som bidrar till ökad robusthet.

Länk till projektet på Vinnovas webb

Energy Harvesting for Bluetooth Devices

[AVSLUTAT] september 2015 - mars 2018

Aktör: Neue Labs AB
Område: energi

Syftet med projektet är att skapa en lösning för att skörda energi ur radiovågor, med fokus på elektroniska komponenter som använder Bluetooth-kommunikation. I förlängningen kan denna lösning komma att återfinnas i en rad kommersiella och icke-kommersiella tillämpningar inom Sakernas Internet (IoT). Projektet har som huvudmål att förlänga livstiden för batteriet och kan även leda till helt batterioberoende system.

Länk till projektet på Vinnovas webb

SHINE -Smarta Hem i ett INtelligent Energisystem

[AVSLUTAT] september 2015 - juni 2017

Aktör: NODA Intelligent Systems AB
Område: Smarta hem

Målet var att skapa ett system som sammankopplar smarta hem med funktioner för systemoptimering i energisystemet, samt att identifiera marknadskanaler för systemet. För att uppnå detta har såväl teoretisk som praktiskt arbete genomförts, som har lett fram till såväl referatgranskad vetenskapliga publikationer samt ett prototypsystem för praktiska experiment. Dessa experiment har verifierat förmågan att skapa jämnare inomhusklimat samtidigt som fastighetens förmåga till laststyrning ökar. Kommersiella fastigheter och energibolag antas vara primära användare.

Länk till projektet på Vinnovas webbb

GRASS – Garden Responsive Actuators and Sensor Systems

[AVSLUTAT] september 2015 - april 2017

Aktör: SEMCON SWEDEN AB
Område: odling

Projektet GRASS har demonstrerat möjligheterna för ett BLE Broadcast Mesh att användas i trädgården. Mätningar av radioegenskaper och strömförbrukning har genomförts och en demonstration av ett prototypsystem i trädgårdsmiljö har genomförts. BLE Mesh kommer (i annan form) att standardiseras som en öppen specifikation, vilket ökar dess möjlighet att underlätta kommunikation mellan olika tillverkares produkter.

Projektsammanfattning
Artikel: “Enklare uppkoppling hemma med öppen standard”

Länk till projektet på Vinnovas webb

SIO IoT Tweeting Machine

[AVSLUTAT] september 2015 - april 2017

Aktör: KTH

Ett övergripande mål för projektet var att visa hur tillverkande företag kan dra nytt av att använda standarden STEP-NC tillsammans med koncept för Industrie 4.0 och andra utvecklingar. Detta mål har uppnåtts och alla arbetspaket i projektet är genomförda. Ett delmål var att kommersialisera projektresultat och har en sådan aktivitet har initierats.

Länk till projektet på Vinnovas webb

CEBOT – Certificate Enrollment for Billions of Things

[AVSLUTAT] september 2015 - juni 2017

Aktör: SICS Swedish ICT AB

The aim of this project was to equip IoT devices and Certification Authorities (CAs) with capabilities that brings the state-of-the-art Internet certificate enrollment into the IoT, but using the protocols that IoT devices can speak; ultimately, making IoT devices the first-class citizens of the Internet. This goal is achieved through the design, implementation, and evaluation of enrollment protocols for IoT and their support in both the official Nexus CM and the Contiki OS. The solution is now being standardised in the IETF for wider acceptance and use.

Artikel: “Swedish research project CEBOT has solved one of the toughest IoT security problems” (eng.)

Länk till projektet på Vinnovas webb

 

TagOn – Mobil positionering och datainsamling tillämpad inom sjukvård och transport

[AVSLUTAT] september 2015 - oktober 2017

Aktör: Lunds universitet – MAPCI
Område: sjukvård, logistik

Vi har uppfyllt vårt syfte att ta att ta fram ett IoT system för att mäta och analysera positioner och flöden av patienter, personal och utrustning på akuten i Lund. Vidare att utvärdera upplägg och teknik, och kontinuerligt vara lyhörd för nya behov och idéer. Samt lagt en grund för kommersiella tjänster. Vi har uppnått vårt mål att ge verksamheten verktyg för att kunna effektivisera flöden och resurser, att minska väntetider, optimera värdeskapande tid för patienter och personal, samt optimera mottagande och vård. Vi har också nöjaktigt svarat på våra frågeställningar.

Artikel om TagOn
Sveriges Radio om projektet “Sändare ska följa akutpatienter i Lund”

Länk till projektet på Vinnovas webb

Innovative IoT toolkit for CAE simulations

[AVSLUTAT] september 2015 - juni 2017

Aktör: EDR & MEDESO AB

Syftet har varit att skapa en teknologidemonstrator för IoT-drivna simuleringar för prediktivt underhåll. Målet har varit att nå TRL7 vilket vi har nått.

Länk till projektet på Vinnovas webb

Miljöväder – Information om luftföroreningar i ditt närområde

[AVSLUTAT] september 2015 - juni 2017

Aktör: Göteborg stad
Område: miljö


Vi har nått målet att ta fram hårdvara och mjukvara för att med IoT samla in och visualisera information om luftföroreningar ett Miljöväder i göteborgarnas centrala närområden. Miljöväder har demonstrerats i fält under verkliga förhållanden och uppfyller kraven på TRL 7. Vi har identifierat målgrupper, potentiella partners och kanaler för att kunna ta fram en förfinad lösning. Med lyckat resultat och måluppfyllelse ser vi möjligheterna att ta utvecklings- och spridningsarbetet vidare med ytterligare partners och finansiering för att uppnå största möjliga effekt.

Sveriges Radio: “Smarta sensorer ska ge information om dagens miljöväder”

Länk till projektet på Vinnovas webb