Rörlighet och tillgänglighet i det offentliga rummet

Lars Skandevall.
Foto: Mikael Wallerstedt

Projektet tar sin utgångspunkt i Agenda 2030, med fokus på mål 11 om Hållbara städer och samhällen. Projektet adresserar utmaningen att tillhandahålla information som främjar rörlighet och tillgänglighet till det offentliga rummet. Personer med funktionsvariation och pensionärer begränsas på grund av bristande information om framkomlighet på gator, speciellt under vintern, och status på exempelvis hjälpmedel. Genom sensorer på uppkopplade fordon som t.ex. hemtjänstbilar och färdtjänstfordon samlas data om gator och framkomlighet in, liksom data från ramper och hissar. Genom dataanalys skapas information och rekommendationer som tillgängliggörs via en molntjänst och en mobilapplikation. Projektet bygger vidare på SMART-projektet på Mittuniversitetet som forskat på smarta samhällen och utvecklat lösningar för att mäta rörelsemönster i stadskärnor och sensorer i permobiler. Projektet adresserar ett stort problem som Sundsvalls kommun och många andra kommuner nationellt upplever på vintern med besvärligt väglag för gående och andra trafikanter vilket begränsar medborgarnas rörlighet och tillgänglighet till samhället. Projektet har fokus på smarta IoT-lösningar för att skapa tillgänglighet i samhället, ett starkt konsortium och projektteam, tydlig behovsägare i Sundsvalls kommun, samt fokus på öppet data och aktiviteter för att bjuda in till förbättring och vidareutveckling av plattformen och IoT-tjänsterna.
Projektpartners är

 • Sundsvalls kommun (koordinator)
 • Bron innovation AB
 • Icomit AB
 • Masarin Consulting Group AB
 • Mittuniversitetet
 • Portalplus Aktiebolag
 • Permobil Aktiebolag
 • Pro&pro AB
 • RISE Acreo AB
 • Telia Company AB
 • Weevil Sverige AB

Projekt: IoT för tillgänglighet

Projektet pågår: juni 2018 – juni 2021

Område: omsorg, transporter, kommunikationer

Kontaktperson: Lars Skandevall | E-post: Lars.Skandevall@broninnovation.se