Vad är ett strategiskt projekt?

Ett strategiskt projekt är ett område som efter analys och omvärldsbevakning bedöms vara så pass intressant och viktigt ur strategisk synvinkel att det måste startas upp projekt inom detta område för att programmet skall ha en chans att nå sina uppsatta mål. I områdesbeskrivningen skall det även klart framkomma vilka resultat som projektet förväntas leverera.
IoT Sveriges styrelse initierar de strategiska projekten och IoT Sverige rekommenderar Vinnova att finansiera dem.

Sedan programmet startade har IoT Sverige finansierat totalt 17 stycken strategiska projekt. (2019-01-08)

Strategiska projekt 2018
Strategiska projekt hösten 2017
Strategiska projekt hösten 2016
Strategiska projekt hösten 2015
Strategiska projekt hösten 2014