Kartläggning av städernas IoT-plattformar

[AVSLUTAT] december 2017 - augusti 2018

Aktör: RISE ACREO
Område: infrastruktur, IoT ekosystem

Detta projekt ska kartlägga hur de olika hubbarna inom SIP IoT Sverige främst tekniskt men även organisatoriskt arbetar med IoT-plattformar. Inom kartläggningen kommer vi att fokusera på de konkreta IoT-projekt som bedrivas inom ramen för hubbarna, men vi kommer även att inkludera andra typer av data som t ex öppna data.

Länk till det strategiska projektet på Vinnovas webb


Omvärldsbevakning Kommunal IoT, steg 2

[AVSLUTAT] november 2017 - februari 2019

Aktör: Umeå universitet
Område: omvärldsbevakning, Norden

Målet med projektet är att ge IoT Sverige en bättre bild av hur svenska kommuner och IoT-leverantörer står sig internationellt samt skapa underlag för potentiella samarbeten och spridning av resultat.

Länk till det strategiska projektet på Vinnovas webb

Resultatet från det här strategiska projektet finns att läsa här: https://iotsverige.se/omvarldsbevakning/