[Nedanstående projekt skapades innan IoT Sverige bytte inriktning mot den nuvarande där vårt fokus ligger på att IoT ska kunna bidra till att lösa samhällsutmaningar i samarbeten mellan kommuner, företag och forskare och på det sättet stärka företagens internationella konkurrenskraft.]


Tillgängliggörande av IoT-testbäddar i Sverige: Förstudie

[AVSLUTAT] november 2014 - februari 2016

Aktör: SICS SWEDISH ICT AB
Område: testbäddar

Det övergripande målet har varit att bidra till en fungerande struktur och modell för SIP-IoT att säkerställa tillgång till adekvata testbäddar för Sveriges IoT-intressenter.

Länk till slutrapport

Länk till det strategiska projektet på Vinnovas webb

SIP-IoT Utbildning

[AVSLUTAT] november 2014 - augusti 2015

Aktör: Linköpings universitet
Område: utbildning

Syftet med projektet var att lägga grunden för arbetet med att tillgodose Sveriges kort- och långsiktiga behov av kompetens inom sakernas internet. Detta har vi gjort dels genom att kartlägga de kompetenser som behövs och dels genom att kartlägga hur dagens utbildningslandskap ser ut. Utifrån dessa har vi satt upp mål, gjort en plan samt föreslagit en organisation för att genomföra arbetet.

Länk till slutrapport

Länk till det strategiska projektet på Vinnovas webb

SIP IoT – Gemensamma behov inom robusta och säkra IoT-system

[AVSLUTAT] november 2014 - oktober 2015

Aktör: Uppsala universitet
Område: säkerhet, robusthet

Målet med projektet var att ge SIP-IoT aktörerna en guideline till beprövade fungerande gemensamma system inom robust och säker kommunikation och att skapa underlag till kommande utlysningar för forskning och utveckling inom SIP-IoT för den gemensamma delen av IoT-arkitekturen.

Länk till slutrapport

Länk till det strategiska projektet på Vinnovas webb