Vision, innovationsmetodik och medial uppmärksamhet – HUB för en dag

[AVSLUTAT] september 2018 - december 2018

Område: synlighet & kommunikation

Aktör: Berghs School of Communication, Stockholm

Berghs School of Communication har tillsammans med programkontoret valt ut sju IoT-hubbar att arbeta med i projektet Berghs Explore https://www.berghs.se/artiklar/tag/berghs-explore/. Projektet startas den 3 december och slutredovisning sker den 19 december. Berghs-studenterna kommer att besöka IoT-hubbarna 4-5 december för att förstå vad hubbarna arbetar med och deras utmaningar och problemställningar (deras insiktsarbete). Sedan kommer de att gruppvis arbeta fram idéer och lösningar (ett fiktivt case) till hur ett kommersiellt bolag skulle kunna skapa en hållbar affär kring att lösa problemet och idéerna presenteras online i form av en film/grupp.

Samarbetet med Berghs School of Communication kommer också att leda till en manifestfilm för IoT Sverige som ska levereras i januari och IoT-hubbarna erbjuds även en distansutbildning i innovationsmetodik som beräknas starta i mars.

Länk till det strategiska projektet på Vinnovas webb
Länk till studenternas filmer samt manifestfilmen för IoT Sverige


Arena för test av välfärdsteknik

[PÅGÅENDE] november 2018 - oktober 2019

Aktör: RISE ACREO, Kista

Sverige står inför stora utmaningar för att klara av rekryteringsbehovet inom äldreomsorgen. Tekniska lösningar blir då ett nödvändigt komplement för att klara av resursbehovet i framtiden. Projektet vill skapa en neutral arena där alla parter kan bidra med sin domänkunskap för att skapa en öppen, konkurrenskraftig välfärdsteknikmiljö som gynnar alla intressenter. Arenan möjliggör test och validering av teknik utifrån gemensamt uppsatta regler.

Länk till det strategiska projektet på Vinnovas webb

Innovationsplattform och samarbetsyta för hubbar till Latinamerika

[PÅGÅENDE] december 2018 - november 2019

Område: internationalisering
Aktör: IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Målet med projektet är att internationalisera IoT Sveriges verksamhet genom att skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och innovationslösningar (innovations- och erfarenhetsutbytesplattform) där vi systematiskt kan testa svenska lösningar i internationella miljöer såväl som internationella lösningar i Sverige, för att säkerställa/skapa förutsättning för global relevans och interoperabilitet.
För att etablera IoT-hubbarna som internationellt ledande hubbar är det viktigt att i ett tidigt skede inleda strategiskt samarbete med länder utanför EU och Europa. Ett starkt skäl att välja Chile som samarbetsland utanför Europa är att landet är ett av tre associerade medlemsländer till Eureka (de andra två är Canada och Sydamerika). Eureka är en samarbetsorganisation för innovation och forskning som syftar till att garantera Europas tekniska oberoende inom framtida viktiga områden. Genom att välja Chile som strategiskt partnerland till IoT-hubbarna ligger vi i linje med EUs strategi.

Länk till det strategiska projektet på Vinnovas webb