Digital övervakning av vattenkvalitet

Matilda Gustafsson.
Foto: Mikael Wallerstedt

Omfattningen av detta projekt är att vidareutveckla en digital lösning för övervakning av vattenkvalitet för framtidens smarta hållbara städer, med fokus på tillgång till rent och hälsosamt dricksvatten för invånarna. Tillgång till rent och friskt vatten är en framväxande fråga i många städer runt om i världen, både vad gäller vattentäkter och distributionsnät.
Vattenövervakning sker idag huvudsakligen manuellt, med regelbundna provtagningsintervaller på olika platser över stora områden. Detta resulterar i en låg temporär och rumslig upplösning där förändringar i vattenkvaliteten inte kan övervakas och upptäckas i rätt tid, vilket inte leder till optimerade insatser med risker för människors hälsa och miljön. Den föreslagna lösningen skulle använda sig av molnbaserad sensorteknik och artificiell intelligens för att identifiera viktiga händelser som förekommer i vattnet (t. ex. algblomning, bakteriell kontaminering och industriutsläpp) och tjänar därmed som ett tidigt varningssystem. Projektet avslutade ett Proof of Concept (PoC) under 2017 och kommer nu fortsätta utvecklingen, framför allt av smarta algoritmer för att införa artificiell intelligens. Projektet ska också undersöka och utveckla affärsmodeller och initiativ för medborgarengagemang samt utvärdera metoder för integration med smarta stadsprocesser, lösningar och tekniska plattformar.
Projektpartners är

  • Stockholms stad Miljöförvaltningen (koordinator)
  • Ericsson AB
  • Linköpings universitet
  • Stockholms vatten VA AB
  • Stockholms universitet
  • Teliasonera Sverige Aktiebolag

Projekt: Water Monitoring Networks – iWater

Projektet pågår: maj 2018 – oktober 2020

Område: miljö, vatten, affärsprocesser

Kontaktperson: Maya Miltell | E-post: maya.miltell@stockholm.se