Smart och uppkopplad stad

Claus Popp Larsen och Therese Balksjö.
Foto: Mikael Wallerstedt

Stockholms stad som har en gedigen strategi och välutvecklade planer runt smart och uppkopplad stad. Norra Djurgårdsstaden, NDS, har ännu tuffare hållbarhetsmål än övriga staden, och dessa följs upp och redovisas årligen som en del av målstyrningsprocessen. Detta göras dock mest analogt eftersom de nödvändiga datamängderna ofta är dolda eller svårt tillgängliga. Det gör processen resurskrävande och man får endast ett årligt snapshot av läget.
Med utgångspunkt i NDS tematiska fokusgrupper för hållbar stadsutveckling (transporter, energi, klimat och grönytor, leva & bo, material & inomhusmiljö, kretslopp) kommer projektet att identifiera svårt tillgängliga datakällor och göra dem tillgängliga på ett sätt som ger direkt nytta för verksamheten i första hand exploateringskontoret i NDS för bättre förståelse, måluppföljning och framtida styrning. Konkret ska projektet möjliggöra följande:
Att stödja exploateringskontorets uppdrag genom att vända analog insamling av data till digitala processer på ett IoT-mässigt rätt sätt
Att insamlad data placeras i rätt kontext samt att förädla den så den kan skapa nytta för staden själv, invånare, företag, forskare, andra offentliga organisationer
Att data visualiseras på ett användarvänligt och relevant sätt för olika användare och ändamål om möjligt i realtid
Att den insamlad data har ett ordnat ägarskap och förvaltning för hela livscykeln Samtidigt applicerar vi ett modulärt och öppet tänk runt en gemensam IoT/dataplattform med standardiserade gränssnitt som ska göra det enkelt för dataproducenter och datakonsumenter att koppla in sig genom de gränssnitt som plattformen dikterar.

Ramverket för plattformen ska synkroniseras med stadens strategi och upphandlingsprocesser.
Projektets parter är

  • Stockholms stad Exploateringskontoret (koordinator)
  • Kista Science City AB
  • Metry AB
  • RISE Acreo AB
  • Sensative AB
  • S:t Eriks Kommunikation AB

Projekt: Smart hållbar stadsutveckling

Projektet pågår: juni 2018 – maj 2021

Område: arbetsorganisation och ledning, samhällsbyggnadsteknik

Kontaktperson: Anna Bondesson | E-post: anna.bondesson@extern.stockholm.se