Bättre liv för friska människor


Helen Holst.
Foto: Mikael Wallerstedt

Idag finns ett antal e-hälsovårdsinitiativ för äldreomsorg i hem runt om i världen. I de pågående initiativen är fokus att utveckla applikationer med hjälp av befintliga kommersiella sensorer och kommunikationsenheter. Dock är de befintliga e-hälsovårdslösningarna, trots att de marknadsförs som IoT, baserade på proprietära lösningar och/eller använder äldre protokoll med sluten källkod som togs fram före IoTs uppkomst. Målet med detta projekt är att utforma, realisera och införa en smart hälsovårdslösning för medborgare, där fokus inte bara är på äldreomsorg utan också ett bättre liv för friska människor. Förutom att använda öppna internetprotokoll och standarder för smart anslutning och tillförlitlighet (till exempel IPv6, 6LoWPAN, 6TiSCH, etc.), kommer grundläggande fokus för detta projekt vara att möjliggöra lättviktig men ändå automatiserad högnivå end-to-end säkerhet mellan hem och smart-vård-leverantörer, vilket helt saknas i befintliga lösningar. Projektet kommer att vara en modell med full systemutbyggnad som kommer att bryta den befintliga leverantörslåsta barriären och visa att lösningar som bygger på öppna standarder är kostnadseffektiva, demokratiska, tillförlitliga och samtidigt de mest säkra. Det kommer att uppmuntra konkurrensen mellan leverantörer och tillåta att lösningar från flera leverantörer används i ett införande i en verksamhet. I slutändan kommer det att sänka kostnaden för digital hälsovård i hemmet. Syftet med projektet är inte att utveckla ytterligare en vertikal silo för e-hälsovård utan att tillhandahålla en horisontell lösning som kan demokratiskt återanvändas av olika kommuner med stöd av befintliga såväl som nya vårdföretag, vilket ökar innovationskraften i samhället.
Projektpartners är

  • Solna stad (koordinator)
  • Boxplay Alleato AB
  • RISE SICS AB
  • Technology Nexus Secured Business Solutions AB

Projekt: Säker och pålitlig tillsyn i äldreboendet

Projektet pågår: september 2018 – juni 2021

Område: omsorg

Kontaktperson: Helen Holst | E-post: helen.holst@solna.se