Effektiv logistik, uppkopplade system och produkter

Emil Hjalmarson, Tsion Woldemariam och Daniel Kullgard.
Foto: Mikael Wallerstedt

Två av Region Östergötlands områden inom smart specialisering är effektiv logistik samt uppkopplade system och produkter. Modern logistik innebär en flödesorientering av verksamheter, både privata och offentliga. Genom logistiksystem förstärkta med IoT-teknik kan vinster i form av förbättring och effektivisering av verksamheten hämtas hem. Genom projektet OLIoT utvecklas i Östergötland en IoT-hubb som tar offentlig logistik som utgångspunkt för användning av IoT. Behovsägarna deltar för att förbättra och effektivisera sin verksamhet med hjälp av IoT i deras logistiksystem. Pilotprojekten tar sin utgångspunkt i behovsägarens logistiksystem och genomförs med iterativt prototypande av detta system förstärkt med IoT. Skapandet av prototyper ger möjlighet att på systemnivå förstå hur användning av IoT kan bidra till förändring, förbättring och effektivisering. Den hubb som utvecklas kring pilotprojekten består förutom av det prototypbaserade arbetssättet också av uppbyggnad av IoT labbresurser samt ett showroom för IoT lösningar.

I projektet deltar

Behovsägare:

 • Nationellt Forensiskt Centrum
 • Tekniska Verken
 • Region Östergötland
 • Östgötatrafiken

Pilotprojekten bedrivs som samproduktionsprojekt mellan

 • Region Östergötland (koordinator)
 • Aktiebolaget Stångåstaden
 • Attentec AB
 • Cybercom Sweden AB,
 • Ericsson AB
 • Flextronics International Sweden AB
 • Gaia System Aktiebolag
 • Hewlett-Packard Sverige AB
 • Indentive AB
 • Linköpings universitet
 • Mjärdevi Science Park Aktiebolag
 • Peltarion Energy AB
 • Polismyndigheten
 • RISE SICS East AB
 • Tekniska verken i Linköping AB
 • Thin Film Electronics AB

Projekt: IoT och offentlig logistik

Projektet pågår: juni 2018 – juni 2021

Område: kommunikationer, hälsa, transporter

Kontaktperson: Daniel Kullgard | E-post: daniel.kullgard@mjardevi.se