Pressmeddelanden från IoT Sverige


Pressmeddelande • Feb 13, 2019 10:15 CET

Olle Bergdahl ny projektkoordinator vid programkontoret, IoT Sverige

Den 1:a februari tillträdde Olle Bergdahl som projektkoordinator på programkontoret IoT Sverige.
Olle kommer närmast från tjänsten som e-strateg på Uppsala kommun där han hade ett övergripande ansvar för Uppsala kommuns digitalisering. Olle brinner för de möjligheter som ny teknik skapar för ökad välfärd. I grunden är han civilingenjör i informationsteknik från KTH.

”Vi är mycket glada att kunna hälsa Olle välkommen till programkontoret och IoT Sverige. Olles kompetens och hans kunskaper om den offentliga sektorn kommer att bidra till att stärka IoT Sveriges arbete för välfärd genom innovation”, säger Jin Moen, programchef IoT Sverige.”

”Jag hoppas kunna bidra till att sakernas internet utvecklas i en riktning som kommer många människor och vårt framtida samhälle till nytta på ett bra sätt. IoT är Sveriges framtid”, säger Olle Bergdahl.

IoT Sverige är ett av 17 strategiska innovationsprogram inom ramen för Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Programmen ska genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige, skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft.

Programkontoret för IoT Sverige är placerat vid Uppsala universitet.

För mer information:

Programchef IoT Sverige, Jin Moen, jin@iotsverige.se 018-471 72 70


Pressmeddelande • Okt 23, 2018 11:52 CEST

IoT Sverige vill göra skillnad – på riktigt

 

IoT för ett bättre samhälle – med människors behov i centrum.

Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige bjuder in till årskonferens i Uppsala den 24 oktober. IoT Sveriges vision är att svensk offentlig sektor ska bli bäst i världen på att dra nytta av IoT i samarbete med näringsliv och akademi. Förutom en projektkavalkad där de 13 IoT-hubbarna presenterar sitt arbete kommer programchef Jin Moen att berätta om nystarten av programmet och hur IoT Sverige arbetar med fokus på faktiska behov i offentlig sektor.

“Den offentliga sektorn står inför en mängd stora utmaningar som kan lösas med hjälp av IoT och genom att fokusera på de faktiska behoven som finns kan IoT Sverige göra skillnad – på riktigt”, säger programchef för IoT Sverige Jin Moen.

IoT Sverige är ett statligt initiativ för att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Sedan starten 2014 har programmets fokus ändrats från industriella IoT-lösningar till att skapa nytta i offentlig sektor med hjälp av IoT.

Årskonferensen syftar till att göra IoT Sveriges verksamhet och erbjudande mer öppet och tillgängligt för flera.

“Vi vill visa att det finns modiga och engagerade kommuner och andra offentliga aktörer, som har förstått att vi måste arbeta tillsammans, både offentlig sektor, näringsliv och akademi, men även inkludera medborgarna, för att hitta lösningar på våra utmaningar”, fortsätter Jin Moen.

Årskonferensen syftar till att göra IoT Sveriges verksamhet och erbjudande mer öppet och tillgängligt för flera.

Årskonferensen äger rum i Konferens Hubben i anslutning till Innovation Hub Uppsala i Uppsala Science Park. Konferensen kommer även att livestreamas via IoT Sveriges webbsida.

IoT Sverige är ett av 17 strategiska innovationsprogram inom ramen för Vinnova, Energimyndigheten och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Programmen ska genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige, skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft.

Programkontoret för IoT Sverige är placerat vid Uppsala universitet.

För mer information:

Programchef IoT Sverige, Jin Moen, jin@iotsverige.se 018-471 72 70


Pressmeddelande • Sep 21, 2018 11:15 CEST

Svensk IoT-lösning sprids till Chile

Tät smog över Santiago de Chile, Chile.

IoT-hubben LoV-IoT i Göteborg har skapat en IoT-lösning för luft- och vattenövervakning i syfte att bidra till bättre folkhälsa. Nu ska den spridas internationellt. Startskottet för en storskalig testarena i Santiago de Chile sker i samband med ett officiellt besök 24-26 september.

”IoT Sveriges vision är att svensk offentlig sektor i samarbete med företag och akademi, ska bli världsledande på att nyttja möjligheterna med IoT. Det är därför mycket spännande att vi nu får möjlighet att testa våra projekts kunskap och lösningar internationellt”, säger Jin Moen, programchef för IoT Sverige.

Carolina Schmidt, miljöminister i Chile.

Den svenska delegationen med representanter från IoT-hubben LoV-IoT och programchef för IoT Sverige, kommeratt träffa Chiles miljöminister Carolina Schmidt, samt nobelpristagaren i kemi 1995, professor Mario Molina, som visat stort intresse för den svenska IoT-lösningen. Som en del av mötet kommer ett samarbetsavtal mellan SOFOFA (Federation of Chilean Industry) och LoV-IoT-projektets parter att undertecknas. Även den svenska ambassadören i Chile, Oskar Stenström, kommer att delta vid mötet.

Professor Mario Molina, Nobelpristagare i kemi 1995.

IoT-hubben har sedan hösten 2016 arbetat med att utveckla stadens luft- och vattenövervakning med hjälp av IoT-baserade lösningar, i syfte att bidra till bättre folkhälsa.

Projektet finansieras genom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige. Hubben drivs av Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad, och övriga parter är Ericsson, Hagström Consultant, IMCG Innovation Management and Communication Group, Insplorion, IVL Svenska Miljöinstitutet, Molina Center Santiago de Chile, Rent Dagvatten, RISE, Swedish Hydro Solution, TalkPool, Trafikverket, Universeum, Uppsala kommun och Vinnter.

IoT Sverige är ett av 17 strategiska innovationsprogram inom ramen för Vinnova, Energimyndigheten och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Programmen ska genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige, skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft.

För mer information:

Programchef Jin Moen, jin@iotsverige.se 018-471 72 70
www.loviot.se,
Projektledare Ågot Watne agot.watne@miljo.goteborg.se 031-368 39 86


Pressmeddelande • Jun 29, 2018 10:00 CEST

Kan man bibehålla, skydda och säkra den personliga integriteten med den ökade användningen av IoT?

Almedalen, Gotland.

När Internet of Things, IoT, i allt högre grad kommer till användning i samhället väcks frågor kring bevarandet av den personliga integriteten och flera säkerhetsaspekter. IoT kan bidra till upplevd trygghet och faktisk säkerhet, men kan IoT säkerställa att både nytta och säkerhet är tillfredställande? IoT Sverige bjuder in till frukostseminarium med paneldebatt på Campus Gotland tisdagen den 3 juli kl. 8.00 – 9.00 under Almedalsveckan.

Sverige har som mål att bli världsledande på att dra nytta av möjligheterna med IoT. Regeringen har fastslagit att all elektronisk kommunikation ska vara effektiv, säker och robust samt att användarnas behov ska tillgodoses. Ett av delmålen i digitaliseringspolitiken är att människor, företag och organisationer ska känna tillit och förtroende i användningen av digitala tjänster och att digitaliseringens möjligheter används på bästa sätt i alla samhällsfunktioner och därigenom ökar människors livskvalitet.**

IoT Sverige vill lyfta frågan om de utmaningar IoT-lösningar i offentlig verksamhet står inför.

  • Hur förhåller sig nyttan som IoT-lösningar bidrar med i samhället, i förhållande till riskerna?
  • Kan ökad fysisk trygghet överskugga eventuella farhågor?
  • Hur möter vi och skyddar oss mot de risker som kan uppstå i behandlingen av känsliga personliga data?
  • Vem äger informationen som tillgängliggörs?
  • Finns det någon anledning till oro alls?

Medverkande:
Loth Hammar moderator
Jin Moen programchef IoT Sverige
Petra Liuski projektledare IoT i vård och omsorg i Skellefteå kommun
Markus Bylund strategichef it och digitalisering i Uppsala kommun
Mats Björk podden Killander & Björk om vår digitala nutid och framtid
Bengt Simonsson Teknikmarknad som är tekniksamordnare inom Användarföreningen för välfärdsteknologi

Tid och plats: Tisdag den 3 juli, kl. 8.00 – 9.00 Campus Gotland, sal B23, B-huset, Cramergatan 3.

** https://www.regeringen.se/49adea/contentassets/5429e024be6847fc907b786ab954228f/digitaliseringsstrategin_slutlig_170518-2.pdf


Pressmeddelande • Maj 21, 2018 08:35 CEST

 

70,2 miljoner till nio stycken nya IoT-hubbar

Vinnova har beviljat finansiering av nio stycken nya IoT-hubbar i samband med utlysningen ”IoT för innovativ samhällsutveckling” vilka tillsammans får drygt 70,2 miljoner kronor under kommande treårsperiod. Projekten som finansieras använder IoT för att lösa samhällsproblem och ska bidra till att kommuner, landsting, regioner, myndigheter och liknande offentliga organisationer ska kunna förbättra och effektivisera sin verksamhet med hjälp av IoT.

De nya IoT-hubbarnas projekt omfattar många vitt skilda verksamhetsområden, allt från offentlig logistik och cirkulär industriell symbios till folkhälsa och skola. De finns geografiskt från Sundsvall i norr till Kungsbacka i söder och projekten har målgrupper i alla åldrar, från barn till pensionärer.

”Den bredd vi ser i de beviljade projekten visar verkligen hur IoT kan användas inom alla delar av offentlig sektor. Det ska bli mycket spännande att följa dem under de kommande åren” säger programchef Jin Moen vid programkontoret i Uppsala.

De nya IoT-hubbarna är;
De Lekfulla Sakernas Internet (Linköpings kommun)
FOSF – IoT för folkhälsa genom sport och friluftsliv (Peak region AB)
IoT-hubb Skola (Kungsbacka kommun)
IoT för tillgänglighet (Sundsvalls kommun)
IoT och Offentlig Logistik (Region Östergötland)
Implementering av IoT för att skapa cirkulär industriell symbios (Sotenäs kommun)
Smart hållbar stadsutveckling (Stockholm stad)
Säker och pålitlig tillsyn i äldreboende (Solna kommun)
Water Monitoring Networks – iWater (Stockholm stad)

De beviljade projekten ska;

– Utveckla nya innovativa IoT-lösningar som behövs för att hantera de offentliga organisationernas behov och problem.

– Erbjuda test och implementering av nya innovativa IoT-lösningar i verkliga miljöer eller demonstrationsmiljöer.

– Beskriva och kartlägga behoven inom det valda fokusområdet.

– Arbeta för att projektresultaten kan spridas och användas av fler, exempelvis kommersialiseras, upphandlas och spridas till andra offentliga aktörer, både nationellt och internationellt.