Ökad fysisk aktivitet bland ungaMaria Svensson Wiklander är projektledare.

Att folk rör sig allt mindre är ett av våra största samhällsproblem och leder till olika former av vällevnadssjukdomar och ökade kostnader för samhället. Det är en stor utmaning för regioner och kommuner att finna åtgärder för de invånare som inte uppnår rekommenderad fysisk aktivitet. Att leda in befolkningen mot ett fysiskt aktivt liv i tidig ålder är av stor vikt för hälsan genom hela livet. Då studier visar på att barn och ungdomar rör sig allt mindre vill projektets offentliga aktörer tillsammans med övriga projektpartners hitta lösningar för denna målgrupp genom nya innovativa lösningar. Med hjälp av IoT-tekniken och så kallad gamification vill projektet främja ökad fysisk aktivitet bland unga utifrån deras egna premisser och önskemål och genom dem göra de offentliga idrottsanläggningarna och friluftsområdena mer inkluderande och attraktiva för fler målgrupper. Projektets fokusområde är folkhälsa genom ökad fysisk aktivitet hos unga och målet är att leda in ungdomar till sport och friluftsliv på våra offentliga anläggningar genom att använda nya metoder för att få dem i rörelse och fysisk aktivitet.
Partnernas samlade kompetens och regionens starka profilering inom Sport och friluftsliv innebär att projektet har stor potential att uppnå de förväntade resultaten med en etablering av IoT-hubb för folkhälsa genom sport och friluftsliv samt förverkligandet av ett antal prototyper i form av piloter. Piloterna är tillämpade på två olika typer av idrottsarenor samt på ett eller flera friluftsområden.

Projektpartners är

  • Peak Region AB (koordinator)
  • Forefront Consulting Group AB
  • Jämtland Härjedalens Idrottsförbund
  • Sigma IT Consulting Sweden AB
  • Ski Team Sweden AB
  • Uppsala Universitet
  • Åre kommun
  • Östersunds kommun

Projekt: FOSF – IoT för folkhälsa genom sport och friluftsliv

Projektet pågår: maj 2018 – maj 2020

Område: hälsa, människa-datorinteraktion

Kontaktpersoner: Maria Svensson Wiklander, projektledare | E-post: maria.svensson.wiklander@peakinnovation.se

Lina Lif, projektkoordinator | E-post: lina.lif@peakinnovation.se