Från och med januari 2020 utgör följande personer styrelsen för IoT Sverige:

  • Petra Sundström, Sandvik – ordförande (2019-2020)
  • Jörgen Sandström, Västerås kommun – vice ordförande (2020-2021)
  • Jens Barkvall, Prevas (2020-2021)
  • Christoffer Börjesson, Fastighetsägarna Stockholm/IQ Samhällsbyggnad (2019-2020)
  • Peter Haglund, SKR (Sveriges Kommuner och Regioner)(2020-2021)
  • Azadeh Lithammer, Region Skåne (2019-2020)
  • Christian Rohner, Uppsala universitet (2019-2020)
  • Jenny Sperens, Dansac & Hollister (2019-2020)
  • Camilla Wallander, Berghs School of Communication (2020-2021)
  • Peter von Wrycza, Ericsson (2020-2021)