Integritetspolicy & GDPR

IoT Sverige värderar skyddet av personuppgifter, och vi lägger därför stor vikt vid att skydda din integritet.

Denna integritetspolicy förklarar och förtydligar hur vi behandlar våra besökares personuppgifter enligt (EU) 2016/279, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Denna policy gäller i situationer där IoT Sverige (”IoT Sverige”, ”vi”, ”oss” och ”vår”) behandlar personlig information som samlats in från webbplatsen. Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

Ändringar i denna integritetspolicy

IoT Sverige förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst och du bör regelbundet besöka denna webbplats för att få den senaste versionen.

Senast uppdaterad: 2018-05-28

Upphovsrätt, varumärken och villkor för användande

Innehållet på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat och tillhör IoT Sverige. IoT Sverige är ett skyddat varumärke. Det är inte tillåtet att beskära, byta färg på eller ändra logotypen på något sätt. Samtliga varumärken, symboler, logotyper, bilder och andra kännetecken tillhör IoT Sverige om inte annat anges.

Om inte annat uttryckligen anges är det tillåtet att kopiera, skriva ut och sprida publicerade dokument på webbplatsen, med förutsättningen att:

  • det är för rent privat och icke-kommersiellt bruk
  • det uteslutande görs i informationssyfte
  • hänvisning till IoT Sverige sker när dokumentet används

Det är inte tillåtet att modifiera, använda eller förmedla informationen från denna webbplats i kommersiellt syfte. Obehörig användning eller distribution av material från IoT Sveriges webbplatser kan leda till civilrättsliga eller straffrättsliga påföljder enligt gällande lagstiftning. IoT Sverige kan komma att utöva sina immateriella rättigheter i den utsträckning lagen tillåter.

Informationspolicy

IoT Sverige ansvarar under inga omständigheter för direkta eller indirekta skador, följdskador eller andra skador som uppstår till följd av eller på något sätt i anslutning till användning av webbplatsen eller dess innehåll.

Andra webbplatser

På webbplatsen kan det finnas länkar till andra webbplatser som ägs av tredje part. Sådana länkar tillhandahålls som hjälp för besökaren. IoT Sverige tar inget ansvar för innehåll, korrekthet i informationen eller sekretessrutiner på sådana webbplatser.

Vilka personuppgifter samlar vi in och hur använder vi dem?

Bilder på privatpersoner publiceras aldrig utan medgivande. IoT Sverige fäster stor vikt och respekterar den personliga integriteten och samlar inte in eller bearbetar personuppgifter såvida inte den berörda individen skickat in sådana frivilligt. IoT Sverige följer rådande nationella dataskyddslagar som styr användning och insamling av data.

Det händer att vi ber dig att lämna ut personlig information, exempelvis för att du vill få information tillsänt dig. När du lämnar personlig information till IoT Sverige kan det hända att vi använder denna för att kontakta dig. Anledningen till att IoT Sverige gör dessa registreringar är för att vi vill kunna erbjuda våra besökare den bästa servicen samt kunna erbjuda våra tjänster och nya erbjudanden som kan vara av intresse. IoT Sverige följer gällande lagstiftning för hantering av personuppgifter och lämnar inte ut personligt identifierbar information till tredje part utan legitima skäl.

Vad uppgifterna används till

IoT Sverige använder dina uppgifter för att kunna skicka generell information via e-post, sms, post eller sociala medier. Laglig grund för att behandla dina uppgifter är vårt berättigade intresse av att ge besökare nyheter. Vill du inte längre ha nyheter från oss kan du alltid avregistrera dig från våra utskick eller välja att sluta följa oss eller blockera oss från sociala medier. Vi använder också dina uppgifter för att kunna göra förbättringar av teknisk funktionalitet och vår lagliga grund för att behandla dina uppgifter är baserat på vårt intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dit att kunna besöka vår webbplats.

Policy för användargenererat innehåll

För innehåll som publiceras på webbplatsen gäller följande riktlinjer:

  • Individer som önskar ta bort eller påtala olämpligt innehåll gör detta i anslutning till inlägg och kommentar.
  • Vi tar alltid bort olämpligt innehåll. Sådant innehåll omfattar rasistiska inlägg, hets mot etniska grupper, pornografi, hot eller kränkande/nedlåtande kommentarer om människor, uppmaning till våld eller kriminellt beteende och reklam som uttryckligen gynnar produkter och företag. Vi ber även våra användare att undvika ett allt för aggressivt språk i form av svordomar då det ofta upplevs som kränkande.
  • Vi raderar i vissa fall inlägg i de fall de är uppenbart irrelevanta för webbplatsen eller sammanhanget som de postas i.
  • Kommentarer från besökare kan komma att kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.
  • Denna webbplats lyder under lagen om elektroniska anslagstavlor (1998:112) och innehåll som strider mot denna lag kommer tas bort.
  • Som användare av webbplatsen accepterar du att det du skriver publiceras och därmed kan läsas av andra användare. Som användare av denna webbplats är du själv juridiskt ansvarig för innehållet i inlägg och kommentarer. Inlägg och kommentarer är inte förhandsmodererade av IoT Sverige.

E-post

När som helst efter att du har accepterat att ta emot erbjudanden eller information från IoT Sverige kan du avanmäla ditt intresse. I alla e-postutskick som du får från IoT Sverige ska det finnas en tydlig hänvisning till hur du enkelt tackar nej till fler utskick.

IoT Sveriges användning av cookies

Denna webbplats använder cookies som hjälper oss att anpassa vår webbplats för våra besökare. Vi sparar inte personlig information om våra besökare.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, och i överensstämmelse med liknande lagstiftning i andra medlemsländer inom EU, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till, hur de kan undvikas samt samtycka till användningen av dem.

Cookies är små textfiler som per automatik sparas i besökarens dator av den webbplats som besöks i syfte att ge besökaren åtkomst till olika funktioner.

Det finns två typer av cookies. Den första typen, permanent cookie, sparar en fil under en längre tid på din dator. Denna används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen, temporär cookie, används endast under den tid du är inne på en sida. Denna tas bort i samma stund som du stänger din webbläsare.

IoT Sverige använder cookies för

Google Analytics –  används för att följa besökares upplevelse av sajten. Vi använder denna data för att förbättra upplevelsen och för att förbättra innehåll och funktionalitet.

Google Tag Manager – används för att styra ovanstående cookies och se till att dom fungerar som de ska och inte samlar mer data än de behöver.

Gravatar  –En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Om du vill undvika cookies

Du kan själv välja om du vill acceptera cookies på din dator. Om du inte vill ta emot dem kan du själv göra en inställning på din dator som gör att din webbläsare automatiskt tackar nej till cookies, alternativt välja att bli informerad varje gång en webbplats begär att få lagra cookies. Detta innebär dock att vi inte kan garantera att samtliga delar av webbplatsen fungerar som de ska. Du kan när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Hur du kontaktar oss

Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller vill kontakta oss angående dina personuppgifter, hör av dig via e-post till info@iotsverige.se.