Här listas exempel på IoT-användning som inte utgår från våra projektresultat, men som ändå är värda att belysa.

Energi

Miljö och klimat

Skola och utbildning

Vård, hälsa och omsorg

Den smarta staden

Infrastruktur och logistik

Exempel på vad man kan använda IoT-lösningar till