Finansierade projekt

IoT Sverige finansierar två typer av projekt, strategiska projekt och utlysningsprojekt. 
Läs mer om IoT Sveriges strategiska projekt.
Läs mer om IoT Sveriges utlysningsprojekt.