Ett sätt att visualisera mål och vision är med en så kallad effektlogik. En effektlogik är ett sätt att systematiskt och visuellt formulera sambanden mellan aktiviteter och insatser och de förändringar man vill uppnå. IoT Sveriges effektlogik är ett levande dokument som återspeglar programmets prioriteringar, åtgärder och uppmätta resultat.

IoT Sverige huvudsakliga behovsägare är offentlig sektor, och i första hand kommuner och regioner. Alla innovationsprojekt som programmet finansierar sker i nära och nödvändigt samarbete med andra aktörer, i första hand med företag och näringsliv, men även tillsammans med forskning vid institut och akademi, övrig offentlig sektor och civilsamhället.

IoT Sveriges vision är Ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld

Den långsiktiga effekt vi arbetar mot är En hög livskvalitet för alla i Sverige med hjälp av sakernas internet

Effektmål:

  • Ett mer behovsanpassat och inkluderande samhälle för människan
  • En mer kostnadseffektiv, kvalitativ och hållbar välfärd
  • Ökad innovationsförmåga, tillväxt och global konkurrenskraft för Sverige

Resultatmål:

  • Goda exempel på användning av sakernas internet för att skapa ett bättre liv för alla
  • Projekterfarenheter som har ökat förmågan att beställa, innovera, införa, och leverera datadriven nytta för invånarna i Sverige i samverkan mellan offentlig sektor, företag, akademi, forskning och civilsamhället
  • Nya modeller och prototyper på tjänster, produkter och samhällserviceservice där data nyttjas som en strategisk resurs för ökad kvalitet, effektivitet och hållbarhet i offentlig verksamhet
  • Ökat engagemang och deltagande i programmets verksamhet och aktiviteter

Leave a Comment