Årskonferens 2019 – Ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld!

Den 10:e oktober hölls IoT Sveriges årskonferens i Humanistiska teatern, på Uppsala universitet. Över 120 personer från offentlig sektor, näringsliv, akademi, institut, innovationssystem och politiken samlades och diskuterades hur sakernas internet kan skapa nytta i offentlig sektor och hur vi tillsammans skapar ett bättre lite för alla i en sammankopplad värld.

Bilden kan innehålla: en eller flera personer och text Här nedan kan du ta del av de presentationer som visades under dagen.

IoT Sveriges styrelseordförande Petra Sundström och programledning önskade välkommen och presenterade programmets strategi och fokus framåt. Presentation i pdf.

Våra fyra inbjudna talare presenterade vart sitt perspektiv på hur vi kan skapa ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld och därefter bjöds alla in till ett öppet samtal.

På eftermiddagen var det knytkonferens och det bildades sju grupper på följande teman:

  • Affärsmodeller för data
  • Internationalisering
  • IoT för SNABB!! klimatomställning
  • Juridik och policy
  • Samverkan på riktigt
  • Standarder, teknisk plattform
  • Säkerhet

Här kan ta del av några röster från dagen:

Möt Petra Sundström, Sandvik, och styrelseordförande för IoT Sverige

Möt Fredrik Hallgren, IVL, och del av IoT Sveriges projekt/hubb LOV-IoT.

Möt Jonas Eriksson, RISE, och del av IoT Sveriges projekt/hubb.

Dagen avslutades med middag på Norrlands nation.

IoT Sverige tackar alla deltagare för deras bidrag till en intressant och lärorik dag, och ett litet steg närmare ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld!

Bild på IoT Sveriges programledning, Ulrika, Jin och Olle

Hälsningar programledningen Ulrika, Jin och Olle