Upplevd trygghet eller faktisk säkerhet?
Kan vi uppnå både och med hjälp av IoT?

Här kan du se inspelningen av IoT Sveriges frukostseminarium, Almedalen 2018.

När IoT i allt högre grad kommer till användning i samhället väcks ofta frågor kring hantering av personlig integritet. Däremot IoT kan också bidra till upplevd trygghet och faktisk säkerhet. Hur säkerställer vi att både nytta och säkerhet är tillräckligt bra?

Sverige har som mål att blir bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Då behöver vi även bli världsledande på att dra nytta av möjligheterna med IoT. Redan i dag lever vi i ett samhälle där fler och fler saker, såväl som människor och tjänster, är utrustade med sensorer, är uppkopplade och lämnar ifrån sig information som kan samlas in, bearbetas och presenteras. Utvecklingen går snabbt framåt och ofta ställs det frågetecken om bibehållande av personlig integritet och säkerhet. Hur ser vi på den nytta som IoT-lösningar kan bidra med i samhället i förhållande till riskerna? Kan ökad fysisk trygghet överskugga eventuella farhågor? Finns det någon anledning till oro alls?

Medverkande:

  • Loth Hammar, Moderator
  • Jin Moen, Programchef, IoT Sverige
  • Petra Liuski, Projektledare IoT i vård och omsorg, Skellefteå kommun
  • Markus Bylund, Strategichef it och digitalisering, Uppsala kommun
  • Mats Björk, Digital Strateg, Esatto
  • Bengt Simonsson, Användarföreningen för välfärdsteknologi