Vad är IoT Sverige?

Internet of Things Sverige, IoT Sverige, är ett strategiskt innovationsprogram för sakernas internet med visionen Ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld!

Programmet ska bidra till en hög livskvalitet för alla människor i Sverige med hjälp av sakernas internet, genom att skapa förutsättningar för och öka nyttjandet av IoT och data i offentlig sektor.

IoT Sverige startade i 2014 och är ett av 17 strategiska innovationsprogram finansierade av Vinnova, Energimyndigheten och Formas inom deras gemensamma satsning på strategiska innovationsområden.

IoT Sverige finansierar innovationsprojekt som sker i samverkan mellan offentlig sektor, som är programmets huvudsakliga behovsägare, och företag, akademi/institut och civilsamhället.

Programmet har en årlig budget på 80 miljoner kronor, varav 50% medfinansieras av projektparterna.

Det strategiska programkontoret leds av en styrelse som har det beslutande ansvaret, och en programledning med tillhörande programkontor som har det operativa ansvaret. Programkontoret är placerat vid Uppsala universitet.